Kategoria: Mój ojciec

Budowa domów drewnianych i szkieletowych – Dlaczego to się opłaca?

Kiedy zamierza się postawić własny dom, to chce się, by był on jak najlepszy. Ważne są też jego koszty, czas budowy i wszystko to, co wiąże się z praktycznymi aspektami jego stawiania. Z wielu powodów warto zainteresować się możliwością postawienia

OJCIEC OCZAMI DZIECKA

Czy znane jest uczucie strachu przed ojcem, jakie stosuje kary wobec dziecka, jak są one przez nie oceniane? Czy ojcowie dzieciom imponują, a jeśli tak, to które cechy wydają się być najbardziej godne naśladowa­nia? Co ewentualnie młodzi Czytelnicy pragnęliby odmienić

GRUPY DZIECI

Listy pochodzące od dzieci ze środowiska inteli­gencji pracującej stan owiły mniejszości Stosunkowo często wśród tych listów znajdowałam takie, które – pochodziły od dzieci pierwszego pokolenia inteligencji, niedawno zainstalowanego w mieście. Miasto to zresztą dalekie od stolicy. Z samej Warszawy nade-

ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

Według opinii specjalistów rodzina jest niezwykle ważnym i niczym niezastąpionym środowiskiem wychowawczym młodego pokolenia. Środowisko to jest i tworem złożonym’i obejmuje szereg istotnych elementów— w tym’ ogromnie ważne relacje i mteracje zachodzące między ojcem a dziećmi. Warto w sposób szczególny

SPRAWY DOMOWE

Swe małe zaangażowanie w sprawy domowe mężowie tłumaczą przeważnie tym, że w większej mierze zajęci są spra­wami utrzymania rodziny, mają odpowiedzialniejszą, bardziej absorbującą pracę zawodową, pracują społecznie itp. Abstrahując już od sprawy równomiernego podziału wszystkich obowiązków domowych — bo jest to generalniejszy problem

EGALITARYZM MAŁŻEŃSKI

Egalitaryzm małżeński nie polega na tym, aby mąż i żona wykonywali z re­guły „po połowie to samo”. Jeśli żona umyje  jeden talerz, nie wynika stąd niezbicie, że mąż musi na-tychmiast umyć koniecznie drugi. Można nawet wy­specjalizować się w pełnieniu pewnych

PYTANIA O OJCA

Odpowiedzi sterowane były serią zadanych pytań odnoszących się do zawodu ojca, sposobu zwracania się do niego zainteresowania z jego strony nauką; dziecka i wychowaniem, udziału w-pracach domo­wych i form spędzania wolnego czasu, konfliktów rodzinnych i ich źródeł. Pytano także o rodzaj

TEMATY INTYMNE

W konkursach nie biorą udziału statystycznie przeciętne dzieci, lecz te, które odczu­wają szczególną potrzebę konkursowego wypowie­dzenia się na tematy osobiste, intymne. Może to być spowodowane specyficzną sytuacją rodzinną, szcze­gólnymi cechami osobowościowymi korespondenta lub jego ojca itp. Dlatego też Autorka expressis ver-

CIEKAWE HIPOTEZY

Książka E. Piątkowskiej dostarcza wielu, cennych in­formacji w tym zakresie. Poza tym stawia ciekawe hipotezy, podsuwa problemy do rozwiązania za­równo rodzicom w ich praktycznym życiu, jak i ba­daczom. Zdarzają się niejednokrotnie odkrywcze, stwierdzenia, mimo braku zastosowania naukowe aparatury pojęciowej i naukowych (socjologicznych, psychologicznych,

IDEALNY OJCIEC

Ojciec jest średniego wzrostu, dobrze zbudowa­ny i mimo wieku. 45 lat ma czarne włosy, jeszcze, nie przyprószone siwizną. Przeważnie jest wesoły, choć czasem marudzi jak dziecko, wszystko go w do­mu interesuje, a nawet mogę powiedzieć, że jest. ; wścibski .Najważniejsze,

NIE TYLKO SIŁA

Nie tylko siła mięśni imponuje, ale i zalety charakteru. Podobne uwagi pochodziły najczęściej od chłopców. Oni, częściej niż siostry, wydają się oczekiwać od ojców wzorów do bezpośredniego sko­piowania. .Ojciec jest silny i sprawny  ja też-taki będę. Ojciec doskonale jeździ na nartach

MODEL CZTERDZIESTOLATKA

Dzieci rzeczywiście akceptują model siwiejącego czterdziestolatka z brzuchem. Niestety, podejrzewam, że obserwacja otoczenia w dużym stopniu decyduje o tych ocenach. Jak wcześnie w rzeczywistości akceptujemy spadek formy. Jak łatwo godzimy się (dotyczy to zresztą i w podobnym stopniu kobiet i