CZAS DLA BLISKICH

  • Pojawiał się w listach także i inny problem. Wię­kszość  korespondentów chwaliła – się świetną: pracą ojców, nie budziły ich zastrzeżeń dniówki trwające nieraz po kilkanaście godzin dziennie. Czy to praw­dopodobne? Czy dzieci naprawdę nie. dostrzegają żadnych negatywnych-stron tak ogromnych obcią­żeń? Czy są tak zaślepione mitem dobrej roboty,  że gotowe są poświęcać mu najbliższych? Cytowane dotychczas listy budzą takie zastrzeże­nia. Jednak znaleźli się i tacy autorzy, których, stać  było , na pogłębioną  refleksję. Dostrzegano, wiele negatywów wynikających z przeciążenia ojców pra­cą i wyliczano je precyzyjnie. Oczywiście na pierw­szym miejscu podkreślano te zjawiska, które mają największy wpływ na zdrowie ojca i harmonię życia rodzinnego. Chodziło im o to, że nie tylko zbyt ciężka praca rujnuje zdrowie, że zatrudnienie na zmiany, także nocne, jest bardzo uciążliwe, że zdarzają się męczące wyjazdy,-delegacje itp.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!