EGALITARYZM MAŁŻEŃSKI

Egalitaryzm małżeński nie polega na tym, aby mąż i żona wykonywali z re­guły „po połowie to samo”. Jeśli żona umyje  jeden talerz, nie wynika stąd niezbicie, że mąż musi na-tychmiast umyć koniecznie drugi. Można nawet wy­specjalizować się w pełnieniu pewnych obowiązków z wyjątkiem jednak obowiązków socjalizacyjno- wychowawczych, których nie sposób „przydzielić” ani wyłącznie matce, ani . wyłącznie ojcu. I matka, ; i ojciec muszą być w. procesie  wychowania potom­stwa wystarczająco obecni — nie od czasu do czasu nie od święta. A jak z kolei ogromną rolę odgrywa więź emocjonalna dzieci z ojcem uzmysłowić:sobie ‚można dzięki lekturze książki Ewy Piątkowskiej. Sprawa męskich  wzorców i modeli w procesie socjalizacji młodego pokolenia nabiera szczególnego znaczenia , w czasach współczesnych. w związku ze  zdecydowaną,; majoryzującą femizacją zawodów związanych z opieką; kształceniem i wychowaniem, służbą -zdrowia, – handlem i- usługami. Dziecko  w swym życiu napotyka mnóstwo wzorów kobiecych przy jednoczesnym niedostatku wzorów związanych z czynną egzystencją dojrzałego mężczyzny.”Czyżby tę lukę miała wypełniać jedynie telewizja? A więc im – większa rola – ojców – ich – środowisku domowym, tym większe znaczenie ich oddziaływania na potomstwo. 

 

  • nia na potomstwo. ‘ . \

 

Porzucając tok rozważań ogólnych^ należałoby^

 

,■ z kolei —’jak mi się wydaje — skoncentrować uwa- , gę na oddawanej do. rąk Czytelnika książce Ewy Piątkowskiej. 

 

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!