GRUPY DZIECI

Listy pochodzące od dzieci ze środowiska inteli­gencji pracującej stan owiły mniejszości Stosunkowo często wśród tych listów znajdowałam takie, które – pochodziły od dzieci pierwszego pokolenia inteligencji, niedawno zainstalowanego w mieście. Miasto to zresztą dalekie od stolicy. Z samej Warszawy nade- – szło’najmniej, bo około 15 proc. listów. Znakomita większość pochodziła, z – małych miast,* miasteczek i wsi, przy czym nie ujawniły się żadne istotne pra- widłowości. Charakterystyczne’ dla tej grupy korespondentów , jest to, że pisały głównie dzieci rodziców, którzy sytuują się mniej więcej w środku skali atrakcyjności • pozycji i zawodów. Nieliczne listy nadeszły od dzieci rodziców ze średnim wykształceniem^ a’ także od ‚• dzieci inżynierów, nauczycieli, urzędników. Brako- ; wało natomiast listów od dzieci, których rodzice reprezentują najatrakcyjniejsze i ńajpopłatniejsze tzw. wolne zawody artystyczne.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!