MĘSKA POMOC

Mę­ska pomoc nikogo nie szokuje, nie,dziwi, nie wywo­łuje uśmiechu politowania.W sytuacjach życiowo skomplikowanych, trudnych,’ gdy wyjazd, choroba ‘ czy.po prostu nauka uniemożliwia kobiecie poświę­cenie się dzieciom i domowi, mąż umie się znakomi­cie sprawdzić. Przynajmniej w dągu krótkiego okre- su panowie radzą sobie świetnie z kuchnią, zakupa­mi, porządkami w domu itp. Są szybcy, zaradni zapobiegliwi; a nierzadko .nawet lepiej niż panie orga- : nizują domowy warsztat pracy. Mają dar. przekształcania ponurej domowej dłubaniny w zajęcia atrak­cyjne, No właśnie, Już z tego ostatniego zdania wy­nika, że wszystkie te zalety nie są wykorzystywane systematycznie, że objawiają się sporadycznie, na krótko, w sytuacjach naprawdę, awaryjnych. .

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!