O RODZINIE

O rodzinie wiemy dużo, a przecież chyba każdy z tematów przedstawionych w listach mógłby się stać, jak sądzę, przedmiotem szczegółowych badań socjologów.. Niektóre problemy, jakie, omawiałam, są znane i opisane przez badaczy, a fakt częstego ich wystę­powania w listach dowodzi, że nadal są częściowo przynajmniej aktualne i nie załatwione. Myślę ną przykład o tak powszechnie sygnalizowanym przez moich korespondentów znacznie silniejszym związku uczuciowym z matką niż z ojcem, mimo że bariery obcości i formalizm werbalny przeszkadzający w na­wiązywaniu kontaktów zostały już przezwyciężone. Myślę o notowanym, nie tylko u nas, zjawisku spa­dającego autorytetu ojca na korzyść matki. Obiek­tywne warunki sprzyjające częstszemu obcowaniu z nią niż z nim, powodują pogłębianie się tego zja­wiska.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!