OJCIEC OCZAMI DZIECKA

Czy znane jest uczucie strachu przed ojcem, jakie stosuje kary wobec dziecka, jak są one przez nie oceniane? Czy ojcowie dzieciom imponują, a jeśli tak, to które cechy wydają się być najbardziej godne naśladowa­nia? Co ewentualnie młodzi Czytelnicy pragnęliby odmienić czy też ,yulepszyć” w charakterach .W odpowiedzi na te pytania nadeszło około’300 sążnistych „wypracowań”, w. których oprócz spraw zaprogramowanych przez pytania konkursowe, poja­wiło się wiele ubocznych wątków, refleksji i prze­myśleń. Ponieważ Redakcja gwarantowała pełną dy­skrecję czytelnicy nie wahali się pisać o sprawach drastycznych z dużą . szczerością. Pisali z różnych zresztą przyczyn. .Czasem uzasadniali swoj udział w konkursie tak: „Bardzo was proszę, droga Redakcjo, o wydruko- ~ wanie tego listu. Może to przeczyta, przemyśli, za- : stanowi się chwilę nad swoim postępowaniem…” Albo tak — „Nie chodzi mi o nagrody, ale radość^ ‚ sprawia mi możliwość podzielenia się z kimś .obiek-‚ tywnym. i • niezaangażowariym. po żadnej stronie, tym co nurtuje i. trapi”. – Były i inne powody — „Chciałbym wam podziękować za temat tego’ kon-_ . kursu. Muszę ze Wstydem stwierdzić, że dopiero on uświadomił mi, jakiegomam ojca. Nigdy dotąd nie j myślałem o tym— był i cześć. Kochany wapniak, jak sam siebie nazywa.”Jeśli dodać, że wszystkie trzy cytaty pochodzą z listów . dorastającej młodzieży, której potrzeba refleksji nad własnymi układami rodzinnymi .jest ;niewątpliwa, celowość przeprowadzenia konkursu ,• w takim kształcie nie budzi -chyba zastrzeżeń. 

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!