PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Młodzi ludzie rozumieją chyba, że jeśli te pozornie tylko drobiazgi są właściwie uregulowane, życie ro­dzinne płynie spokojnie, bez niepotrzebnych często napięć. Ojcowie hodują pro­siaki, króliki, nutrie, uprawiają niewielkie działki zajmują się drobnymi pracami ślusarskimi, stolar­skimi, dla siebie lub też dla zarobku. W takich przy­padkach podziały zajęć narzucają się same. Gospor darstwem wyłącznie zajmuje się mężczyzna, które­mu nieraz pomagają starsze dzieci. Domem zaś ma­tka, na ogół z córkami. Ten tradycyjny podział, na zajęcia męskie ciężkie i brudne oraz kobiece, czyli, domowe wydaje się naszym korespondentom z ro­dzin „chłopo-robotniczych” sprawiedliwy i naturalny. Nie oczekują oni od ojców więcej niż dostają. Rozumieją, że starsi są obciążeni często ponad miarę. W takich rodzinach sytuacje są na ogół jasne, co młodzież chyba lubi. Dobrze przecież wiedzieć, co do kogo należy, jaki jest podział obowiązków.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!