SAMODZIELNOŚĆ

Młodzież potrzebuje  samodzielności, ale w rozsąd­nych granicach. I nie chce wcale-być pozostawiona sama sobie;.Oczekuje nie tylko,konkretnej pomocy, w: rozwiązywaniu trudnych, zadań.- Zakładamy,że poziom wiadomości, przekazywanych w szkolę do­stosowany jest do możliwości percepcyjnych prze­ciętnego umysłu. Byłoby absurdem domaganie’się od rodziców wspierania dzieci korepe1ycjami. Nie to oczywiście chodzi, podobnie jak tnie o formal­nym wy łącznie nadzór.  Oczekiwania są zupełnie inne dobrze je sobie wyraźnie uświadomić.Oczekuje się więc intelektualnego i emocjonalne- go partnerstwa, wspólnego poznawania świata, roz­strzygania problemów; życiowych, .niekoniecznie związanych ze szkołą szacunku dla własnej pracy, zrozumienia kłopotów, uznania dla’ najmniejszych nawet sukcesów. Dzieci wiedzą, że pracują . przede wszystkim. dla – siebie. O ileż jednak przyjemniej i łatwiej jest uczyć się i. pracować kiedy wiadomo, że komuś jeszcze na tym.zależy, że ktoś^ czeka na sukces, że potrafi też zrozumieć porażkę.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!