SPRAWY DOMOWE

Swe małe zaangażowanie w sprawy domowe mężowie tłumaczą przeważnie tym, że w większej mierze zajęci są spra­wami utrzymania rodziny, mają odpowiedzialniejszą, bardziej absorbującą pracę zawodową, pracują społecznie itp. Abstrahując już od sprawy równomiernego podziału wszystkich obowiązków domowych — bo jest to generalniejszy problem współżycia rodzinnego — należy z całym naciskiem podkreślić,  że niedosta­teczna obecność ojca; w procesie socjalizacji potom­stwa. ma swoje istotne ujemne .wychowawcze reper- • kusje. Fakt ten należy uświadomić jak największej liczbie małżeństw. Zadanie to dobrze moim zdaniem spełnia ; książka Ewy Piątkowskiej „Mój ojciec”.. Poprzez, liczne i przekonywające egzemplifikacje wskazuje na wielką potrzebę ojca w życiu dziec­ka oraz na jego istotną i właściwie niezastąpioną rolę w procesie formowania dziecięcej osobowości, Abstrahując od treści.wspomnianej książki warto być może pokrotce zastanowić się nad tym, – dlaczego – ojciec jako wychowawca  oraz „element” środo­wiska wychowawczego jest „niewymienialny” na – matkę czy jakąkolwiek inną kobietę. 

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!