ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

Według opinii specjalistów rodzina jest niezwykle ważnym i niczym niezastąpionym środowiskiem wychowawczym młodego pokolenia. Środowisko to jest i tworem złożonym’i obejmuje szereg istotnych elementów— w tym’ ogromnie ważne relacje i mteracje zachodzące między ojcem a dziećmi. Warto w sposób szczególny istotną wychowawczą rolę tego specyficznego związku podkreślić, gdyż znacznie częsciej mówi się i pisze o socjalizacyjno-wychowawczej . roli matki w rodzinie pozostawiając niejako na uboczu postać ojca.W świadomości społecznej wychowanie w rodzi- nie kojarzy się przede .wszystkim z osobą^ .matki. Jest to po części rezultatem realnej sytuacji istnieiącej we współczesnych-rodzinach polskich. Nawet pracujące zawodowo żony i zarazem matki „zorientowane” są w pierwszej kolejności na prowadzenie domu rodzinnego i zajmowanie się dziećmi — prze- : ważnie w znacznie większej mierze niż ich mężowie. W skrajnych przypadkach ukształtowania się tego – rodzaju sytuacji mówi się wręcz, że mężatka pracuje na dwóch etatach: domowym i pozadomowym, zlokalizowanym w biurze czy fabryce.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!