WAŻNA SPRAWA

  • Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że choć dorosłym ten problem.może wydać się banalny, to prze­cież dla 14- czy 15-latka swobodniejszy sposób kon­taktowania się z własnym ojcem może .być bardzo korzystny i stać się pierwszym krokiem w kierunku budowania partnerskich więzi. W niektórych  nielicznych  listach sygnalizowano, że formy kontaktowania. się z ojcem są na­rzucone. W domach, w których sztywno załatwiono . ten problem, nawet sporadyczne odstępstwa od przyjętych norm wywołuje, burzę. Wrażliwe szczególnie bywają w tych wypadkach matki, które czuwają, by nie rozsypała się piramidka rodzicielskiego autorytetu, by nie zniszczył go jakiś bardziej poufały zwrot; Jeśli się dziecku przypadkiem wyrwie, w domu wy­bucha burża. Ojcowie są bardziej wyrozumiali pod tym względem, częściej niż matki lekceważą po prostu uchybienia. 

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!