WDZIĘCZNOŚĆ

  • Ojciec uczył mnie czytac, ale przede wszystkim uczył mnie’ samodzielnie myśleć i wykonywać samo­dzielnie niektóre czynności. Wdrażał do samodziel­nej pracy nad książką, nie mógł więcej, czasu poświęcić na pomoc w nauce, ale dość poświęcił go na kształtowanie mego ćharakteru. Był dumny ze mnie ; nie dlatego, że rosłam, ale dlatego, że stawałam się samodzielna. To on wyjaśniał , mi sens pracy, wartość pieniądza, a także wartość dóbr materialnych, dyskutował na temat przyszłego wykształcenia”. W podobnych listach, pisanych przez najstarszą grupę korespondentów  studiujących lub już pra­cujących wiele znalazłam słów wdzięczności dla ojców – za; poświęcony czas, za , wypełnianie luk w świadomości, które musiałyby powstać, gdyby nie ich  pomoc. 

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!