Z NAUKĄ NA BAKIER

Jak ojcowie dbają o rozwój intelektualny swoich dzieci, o ich postępy .w nauce, o rozszerzanie poza- szkolnych zainteresowań? Jak realizują jedną z naj­ważniejszych ról w rodzinie? Jest to zadanie waż­niejsze od pomocy w’gospodarstwie domowym. Je­żeli na jedno i na drugie nie starcza czasu sądzę, ze warto przede wszystkim,dbać o wszechstronny rozwój dzieci, a dopiero potem o zawartość lodowki czy błysk parkietów. Jak zachowują się nasi statystyczni ojcowie? Od­powiedź nie jest prosta, a listy zawierały przykłady krańcowo odmienne. Zacznijmy od przykładów najgorszych, najbar­dziej bulwersujących, świadczących o braku zainteresowania własnym dzieckiem. Gdyby znaleźli się czytelnicy, którzy chcieliby zarzucić mi brak obiek-
tywizmu, to pragnę wyjaśnić, ze publikacja ta ma na celu przede wszystkim zasygnalizowanie, w ja­kich zakresach stosunki rodzinne pozostawiają wie­le do życzenia.

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!