ZAINTERESOWANIE I ŻYCZLIWOŚĆ

  • Zaintereso­wanie i życzliwość okazywane dziecku  są stokroć bardziej mobilizujące, niż dziesiątki najwymyślniej­szych kar i „szlabanów”, są nie mniej;potrzebne niż czysty stół, na którym’można położyć zeszyty. Czy dzisiejszy statystyczny, ojciec jest w stanie sprostać tym wymaganiom? Programy szkolne zmie­niły się i unowocześniły. Przy ciągłym postępie wie­dzy poziom wiadomości .przekazywanych dziś w podstawówkach jest wielokrotnie wyzszy od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Nie zmieniły się może tak bardzo lekcje poświęcone literaturze, romantycznej czy historii,.ale .matematyka, fizyka, astronomia to przecież dla wielu ojców terra incognita. Oni często nie wiedzą i nie rozumieją-tego, o czym czyta dzie­ciak zamknięty karnie. na klucz z podręcznikiem, czy są w stanie sprostać wymaganiom zwłaszcza ci, którzy mają tylko podstawowe lub średnie wykształcenie?. Czy mają szansę nawiązać intelektualny dialog? 

Witam Cię na moim blogu. Ja mam na imię Janusz i we wpisach, które tworzę, będę odnosił się do tematyki mieszkań. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do lektury!